SAMAC
RADNO SPOSOBNI SAMAC: (100 %)
RADNO NESPOSOBNI SAMAC: (130 %)
KUCANSTVO
odrasla radno sposobna osoba (70%)
odrasla osoba potpuno nesposobnu za rad i za stariju osobu(95%)
samohrani radno sposobni roditelj (120%)
samohrani roditelj potpuno nesposoban za rad (135%)
dijete (70%)
dijete u jednoroditeljskoj obitelji (80%)
dijete samohranog roditelja (90%)
trudnica i rodilja do sest mjeseci nakon poroda (120%)
IZRACUNAJ: